POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ferrero Romania SRL („Ferrero”) se angajează să depună toate eforturile posibile pentru a se asigura că Datele cu Caracter Personal ale utilizatorilor acestui site („Site-ul Web”) sunt tratate cu respectarea drepturilor și libertăților lor fundamentale, precum și cu respectarea demnității persoanelor, în special cu privire la confidențialitate.

Această Politică are rolul de a explica pe scurt modul în care colectăm, folosim, transferăm și protejăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal și ce drepturi aveți în legătură cu aceste prelucrări de date.

Le putem solicita utilizatorilor să ne furnizeze anumite informații și date cu caracter personal pentru a presta serviciile noastre, și dorim ca atare să explicăm procedurile și modalitățile în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați. Această Politică privind Protecția Datelor vă va pune la dispoziție, de asemenea, informații complete pentru a vă permite să vă exprimați consimțământul explicit și informat cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, atunci când este cazul.

În general, oricare informații și date personale pe care le furnizați sau care sunt adunate indirect de către noi în contextul Site-ului Web, vor fi utilizate de Ferrero în conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 (”RGPD”).

Acest lucru înseamnă, în special, că oricare prelucrare a Datelor cu Caracter Personal efectuată de Ferrero va respecta principiile legalității, echității, transparenței, limitării scopului, limitării stocării, limitării la minimum a datelor, acurateței, integrității și confidențialității.

1. Operator de Date

Operatorul de Date cu privire la toate operațiunile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal efectuate prin intermediul Site-ului Web este Ferrero, cu sediul social în Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, București, România.

2. Ce Date cu Caracter Personal colectăm?

Prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului Web și, în special, în cadrul furnizării de informații și încărcării de fișiere pe Site-ul Web pentru a accesa serviciile Site-ului Web, Ferrero poate colecta și prelucra informații cu privire la dumneavoastră în calitate de persoane fizice, care vă permit să fiți identificați, fie în mod direct fie împreună cu alte informații („Date cu Caracter Personal” / „Date Personale”). Aceste Date Personale pot fi colectate de Ferrero atât atunci când alegeți să le furnizați (de ex. atunci când solicitați oricare servicii prestate de Ferrero prin intermediul Site-ului Web) sau pur și simplu prin analiza comportamentului dumneavoastră pe Site-ul Web.

2.1 Date furnizate de dumneavoastră în mod direct

A. În cazul în care înregistrați o solicitare prin intermediul unuia dintre formulare noastre de contact

În situația în care doriți să ne trimiteți orice fel de solicitare, vă punem la dispoziție 2 formulare de contact distincte: (i) un formular de contact pentru întrebări/ comentarii/ sesizări cu privire la produsele noastre Ferrero; și (ii) un formular de contact dedicat oricăror alte aspecte care nu au legătură cu produsele.
Pentru ambele tipuri de formular vom colecta o serie de date cu caracter personal necesare atât la identificare și contact, cât și cu privire la problemele semnalate de dumneavoastră, precum: confirmare cu privire la vârsta de 18 ani împlinită, nume, prenume, țara (și alte detalii suplimentare cu privire la adresă – numai în măsura în care alegeți să furnizați astfel de date), adresă de email, număr de telefon (opțional) și oricare alte date personale care reies din sesizarea/ solicitarea pe care ne-o trimiteți (care nu sunt obligatorii pentru noi). În cazul în care nu aveți vârsta de 18 ani împlinită, vă vom solicita să ne confirmați că ați obținut acordul parental/ tutorelui pentru a ne transmite formularul respectiv.

Scopul acestei prelucrări este de a răspunde solictărilor dumneavoastră și de a vă asigura suportul necesar pentru soluționarea oricăror probleme legate de noi sau produsele noastre. Temeiul acestei prelucrări este interesul nostru legitim de a soluționa sesizările primite de la dumneavoastră.

Durata de stocare pentru aceste date personale este:

- 12 luni în cazul întrebărilor care nu au legătură cu calitatea produselor noastre (de ex. disponibilitatea unui anumit produs într-o anumită țară);
- 24 de luni în cazul întrebărilor privind calitatea produsului nostru (de ex. plângeri privind prospețimea unui anumit produs achiziționat într-un anumit supermarket);
- 10 ani în cazul raportării unui incident (de ex. alergie sau oricare altă reacție adversă după consumul unui anumit produs).


Pentru mai multe detalii specifice cu privire la prelucrările acestor date personale, puteți accesa Nota de informare privind protecția datelor în legătură cu Departamentul de Relații Consumatori pe care o găsiți la finalul fiecărui tip de formular de contact.

B. Atunci când ne contactați în orice alt mod pentru solicitări de orice tip

În afară de formularele de contact menționat mai sus, aveți posibilitatea de a ne contacta și prin intermediul datelor de contact puse la dispoziția dumneavoastră pe Site-ul Web (adresă poștală, număr de telefon și adresă email). Vom prelucra datele dumneavoastră de contact și alte informații pe care alegeți să ni le transmiteți.

Prelucrăm aceste date personale în baza interesului nostru legitim, pentru a răspunde la întrebările și solicitările dumneavoastră. Vom reține aceste date pentru o perioada maxima de 5 ani de la ultima interacțiune cu dvs., de la soluționarea definitivă a problemei sesizate sau până la solicitarea dvs. de ștergere a acestora (în măsura în care se aplică dreptul de ștergere).

2.2 Date observate în procesul de navigare pe Site-ul Web

Funcționarea Site-ului Web, așa cum este standardul în cazul oricăror site-uri web pe internet, implică utilizarea de sisteme informatice și proceduri software, care colectează informații privind utilizatorii Site-ului Web în cadrul operațiunilor acestora de rutină, a căror transmitere este automată atunci când se utilizează protocoalele de comunicare pe internet.

Cu toate că Ferrero nu colectează aceste informații pentru a le asocia anumitor utilizatori, este în continuare posibil ca, prin natura lor și prin prelucrare și asocierea cu alte date deținute de terțe părți, aceste date să permită identificarea utilizatorului, fie în mod direct prin respectivele informații sau prin utilizarea altor informații colectate. Prin urmare, aceste informații pot fi considerate, de asemenea, Date cu Caracter Personal.
Aceste informații includ diverși parametri referitori la sistemul dumneavoastră de operare și mediul IT, inclusiv adresa dumneavoastră IP, locația (țara), numele de domenii ale calculatorului dumneavoastră, adresele URI (Identificator Unic de Resurse) ale resurselor pe care le solicitați pe Site-ul Web, momentul solicitărilor formulate, informații privind activitățile dumneavoastră pe Site-ul nostru Web (de ex. paginile vizitate, produsele vizualizate), metoda utilizată pentru a formula solicitări către server, dimensiunile fișierului obținut ca răspuns la o solicitare, codul numeric care indică statusul răspunsului trimis de server (succes, eroare, etc.), detalii legate de dispozitiv (de ex. calculatorul, tableta sau smartphone-ul dumneavoastră) pe care îl utilizați pentru a accesa Site-ul nostru Web, etc. prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii care permit această urmărire.

Aceste date vor fi utilizate de Ferrero în temeiul interesului său legitim, doar în scopuri de anonimizare și statistică cu privire la utilizarea Site-ului Web, fără asocierea acestora cu oricare element de identificare a utilizatorilor, pentru a asigura corecta funcționare a acestuia și pentru a identifica orice nereguli și/sau abuzuri pe Site-ul Web. De asemenea, aceste date pot fi utilizate în scopul investigării răspunderii în cazul infracțiunilor informatice comise împotriva Site-ului Web.

Aceste date sunt păstrate pentru o perioadă de 2 ani, după care sunt șterse/ distruse.

Site-ul Web utilizează, de asemenea, cookie-uri și tehnologii similare, despre care puteți citi pe larg în Politica privind cookie-uri.

3. Activități de prelucrare


Prelucrarea datelor va fi efectuată prin procedurile și mijloacele tehnice și electronice potrivite pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor și constă în colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, elaborarea, modificarea, selecția, identificarea, adaptarea, utilizarea, combinarea, blocarea, comunicarea, difuzarea, ștergerea și distrugerea datelor, inclusiv combinarea a două sau mai multe asemenea activități.

4. Cui dezvăluim Datele cu Caracter Personal?

Vom divulga Datele Personale doar în scopurile și către entitățile descrise mai jos („Destinatari”):

- Altor societăți din cadrul Grupului Ferrero în scopuri administrative interne, și
- Persoanelor împuternicite de operatori autorizate în mod valabil, care asigură prelucrarea specifică sau servicii conexe (de ex. stocarea datelor, trimiterea de mesaje pentru noi, găzduire web, management de conținut, servicii pentru clienți, servicii IT privind funcționarea Site-ului Web, comunicări prin e-mail) în numele Ferrero și în baza instrucțiunilor sale, a căror maturitate privind protecția datelor a fost verificată de Ferrero înainte de a încheia acordul necesar pentru prelucrarea datelor (Data Processing Agreement).
- Persoanelor selectate autorizate de Ferrero să prelucreze Datele cu Caracter Personal necesare pentru a desfășura activitățile strict legate de prestarea serviciilor prin intermediul Site-ului Web (de ex. mentenanța tehnică a echipamentelor de rețea și a rețelelor de comunicații electronice), care și-au asumat obligația de confidențialitate sau fac obiectul unei obligații legale corespunzătoare de confidențialitate (de ex. angajații Ferrero);
- Entităților, organelor sau autorităților publice, în conformitate cu legislația aplicabilă sau dispozițiile obligatorii ale respectivelor entități, organe sau autorități. De asemenea, vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal în situații în care credem cu bună credință că divulgarea este necesară pentru a asigura siguranța dumneavoastră sau a altor persoane, în investigații de fraudă sau pentru a răspunde unui cereri din partea autorităților.
- alte părți, cum ar fi: contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesioniști externi, atunci când activitatea lor impune cunoașterea acestora sau atunci când legea ne impune să le divulgam.


Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate sau transferate către alte terțe părți, exceptând în cazul unor tranzacții societare cu caracter excepțional, caz în care Datele cu Caracter Personal pot fi cesionate sau aduse ca aport terților cumpărători/locatari sau cesionari.

Terții către care alegem să distribuim informațiile dumneavoastră cu caracter personal conform celor de mai sus sunt limitați (prin lege și contractual) în capacitatea lor de a utiliza datele personale strict pentru scopurile specifice identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna că oricare terți cu care alegem să împărtășim datele personale sunt supuși obligațiilor privind protecția datelor. Cu toate acestea, pentru evitarea dubiului, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când divulgarea nu este decizia noastră (de exemplu, dacă trebuie să furnizăm datele personale ca urmare a unei solicitări obligatorii din partea unei autorități publice).

5. Transferul Datelor în afara SEE


În general prelucrăm datele dvs. personale în cadrul Spațiului Economic European (SEE) și nu transferăm sau divulgăm Datele cu Caracter Personal terților din afara SEE.

Datele Personale pot fi transferate către alte state din Uniunea Europeană în care se află sediile sau serverele Ferrero sau ale oricărora dintre furnizorii săi.

În cazul in care vom utiliza furnizori din afara SEE, care ar putea avea acces la datele dvs. pentru prestarea serviciilor către Ferrero, vom lua masurile adecvate pentru a asigura faptul că aceștia protejează informațiile dvs. cu caracter personal, în conformitate cu această politică. Aceste măsuri includ, în cazul prestatorilor de servicii cu sediul în alte țări în afara SEE, garanția reprezentată de decizia de adecvare emisă de Comisia Europeană sau încheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Ferrero tratează cu seriozitate protecția datelor personale ale minorilor, de aceea, ia măsuri în ceea ce privește situațiile și modalitățile în care minorii pot divulga date personale pe care Ferrero să ajungă să le prelucreze (ex. ca măsură de securitate, cu ocazia transmiterii de formulare de contact către Ferrero, dacă utilizatorul are vârsta mai mică de 18 ani trebuie să confirme prin bifarea unei căsuțe, faptul că există acordul părintelui/ tutorelui cu privire la această acțiune de transmitere solicitare/sesizare către Ferrero). Așadar, recomandăm ca un părinte sau un tutore să asiste și să îndrume orice minor cu vârsta sub 18 ani care intenționează să navigheze pe Site-ul Web sau să acceseze serviciile furnizate de Ferrero. În situația în care Ferrero descoperă că au fost colectate fără intenție date ale minorilor sub 18 ani, Ferrero va șterge/ distruge datele respective.

În cazul în care părinții/tutorii doresc să împiedice un minor să acceseze Site-ul Web, sunt disponibile programe care permit cu ușurință controlul accesului pe internet sau pe anumite site-uri web.

7. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Toate Datele cu Caracter Personal colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului Web vor fi stocate și prelucrate pentru a reduce riscul distrugerii, pierderii (inclusiv pierderii accidentale), accesului / utilizării neautorizate sau utilizării incompatibile cu scopul inițial al colectării. Acest lucru este asigurat prin mijloace tehnice și organizaționale de securitate implementate de Ferrero. O listă detaliată a măsurilor de securitate luate de Ferrero este disponibilă aici.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră? Cum le puteți exercita?


În calitate de persoană vizată, potrivit legii, aveți anumite drepturi cu privire la modul în care vă prelucrăm datele. Vom respecta drepturile dvs. individuale și vom aborda motivele dvs. de îngrijorare în mod adecvat.

- Dreptul la acces: Puteți obține o confirmare cu privire la existența prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către Ferrero, accesul la acestea și obținerea unei copii a respectivelor date. Dacă solicitați in mod repetat copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci vă putem percepe un onorariu rezonabil bazat pe costurile administrative;

- Dreptul la rectificare: Puteți obține actualizarea, modificarea și/sau rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când acestea pot fi inexacte sau incomplete;

- Dreptul la ștergerea datelor: Puteți solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Trebuie sa ne conformăm acestei solicitări dacă prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, exceptând datele care sunt necesare:

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si informare;
• pentru conformarea cu o obligatie legala care ne angajeaza;
• pentru atingerea scopurilor in interes public, in scopuri stiintifice sau istorice sau in scopuri statistice;
• sau pentru formularea, exercitarea sau apararea unor actiuni in justitie


- Restricționare. Puteti obtine din partea noastra restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Acest drept este aplicabil dacă:

• contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
• prelucrarea este nelegală, dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale;
• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau
• aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.


- Dreptul la obiecție: Puteți obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, din cauza situației dumneavoastră specifice,cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unui terț. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrare sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție. Dacă obiectați cu privire la prelucrare, vă rugăm să indicați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar acestea urmând a fi doar limitate;

Puteți obiecta întotdeauna cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru marketing-ul direct care s-a bazat pe interesul nostru legitim, indiferent de oricare motiv. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul;

- Dreptul de retragere a consimțământului. Puteți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrare, atunci când consimțământul dumneavoastră constituie temeiul juridic pentru prelucrare – acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră.

- Portabilitatea datelor
. Aveți dreptul să obțineți o copie a Datelor cu Caracter Personal pe care le-ați furnizat către Ferrero într-un format structurat, utilizat în mod uzual și lizibil electronic, precum și să solicitați transmiterea acestor Date cu Caracter Personal către un alt operator de date;

- Dreptul de a formula o plângere. Veți avea dreptul în orice moment să exercitați drepturile menționate mai sus, trimițând solicitarea relevantă Departamentului nostru de Protecția Datelor, fie la adresa poștală indicată mai jos, fie prin e-mail:

• Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, București, România.
privacy.romania@ferrero.com.


Dacă există o situație legată de confidențialitatea sau utilizarea datelor dumneavoastră pe care nu am adresat-o satisfăcător, vă rugăm să contactați (în mod gratuit) furnizorul nostru de soluționare a litigiilor din Statele Unite la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

De asemenea, dacă sunteți de opinie că am tratat datele dumneavoastră în mod necorespunzător, aveți dreptul să formulați plângeri la Autoritatea pentru Protecția Datelor din România, ANSPDCP la:
http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro.

De remarcat:

- Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dumneavoastră în termen de o lună de zile, termen care poate fi prelungit din motive specifice legate de un anumit drept legal sau de complexitatea cererii dumneavoastră. In toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vă vom informa cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.
- Lipsa identificarii: În unele cazuri, este posibil să nu vă putem căuta datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care le-ați indicat în cererea dumneavoastră. În asemenea cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu ne putem conforma solicitării dumneavoastră de a vă exercita drepturile legale descrise în prezenta secțiune, decât dacă ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a furniza asemenea detalii suplimentare.


9. Modificări ale acestei Politici


Această Politică privind Protecția Datelor a fost actualizată la data de 01.01.2022.

Ferrero își rezervă dreptul de a modifica această Politică privind Protecția Datelor, parțial sau total, sau de a actualiza pur și simplu conținutul acesteia, de ex. ca urmare a modificărilor în legislația aplicabilă, urmând sa fie adusă la cunoștință prin postarea pe Site-ul Web. Prin urmare, Ferrero vă invită să vizitați cu regularitate această Politică privind Protecția Datelor pentru a lua cunoștință de ultima versiune actualizată a Politicii privind Protecția Datelor, astfel încât să rămâneți în permanență informați cu privire la modul în care Ferrero colectează și utilizează Date cu Caracter Personal.